Asiantuntijapalvelut

Asiantuntijapalvelut

Yritystoiminnan eri vaiheissa tarvitaan monenlaista taloushallinnon erityisosaamista. Yrityksen elinkaareen sisältyy usein rakenteiden uudistamista, yritysostoja kasvun nopeuttamiseksi, veroseuraamusten arviointia ja asiakirjojen laatimista. Tarjoamme kaikkiin näihin ratkaisun.

Meillä on sekä omakohtaista että asiakastyömme kautta kertynyttä kokemusta yritysten arvonmäärityksestä, yrityskaupoista ja yritysjärjestelyistä yli kahdenkymmenen vuoden ajalta.

Katso, millaisia kokemuksia asiakkaamme Mestarinikkarit ja AddSecure kertovat! 

Tiedätkö nämä yrityksen elinkaaren vaiheet?

Sopivan yritysmuodon valinta on yksi tärkeimmistä päätöksistä, kun yritystoimintaa aloitetaan. Valintaan vaikuttavat ainakin liiketoiminnan laajuus, perustajien lukumäärä, yrityksen päätöksenteko, alkupääoman tarve, riskit, vastuukysymykset, verotus sekä laajentumissuunnitelmat. 

Kun haluat vapaaehtoisesti lopettaa yrityksesi, sinun tulee yleensä purkaa se. Osakeyhtiö lopetetaan selvitysmenettelyllä, avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö puretaan yhtiömiesten sopimuksella ja yksityisen elinkeinoharjoittajan toiminta lopetetaan ilman virallista menettelyä.  

Sulautumisessa eli fuusiossa kaksi tai useampia osakeyhtiötä yhdistetään yhdeksi osakeyhtiöksi. Tavoitteena on yleensä saada aikaan toiminnoiltaan tehokkaampi ja hallinnoltaan kevyempi yhtiökokonaisuus.  

Jakautumisessa jakautuva yritys siirtää varojaan, velkojaan ja vastuitaan yhdelle tai useammalle vastaanottavalle yhtiölle. Vastaanottavat yhtiöt voivat olla joko olemassa olevia tai jakautumisen täytäntöönpanon yhteydessä perustettavia yhtiöitä. 

Toiminimi on yleensä hyvä valinta yritysmuodoksi, kun yritystoiminta on pienimuotoista ja perustuu pääosin omaan työpanokseen. Liiketoiminnan kasvaessa tai muuttaessa muotoaan voi olla kuitenkin paikallaan miettiä, onko toiminimi yritykselle optimaalisin yritysmuoto vai pitäisikö yritysmuotoa muuttaa. Yleisin yritysmuodon muutos on toiminimestä osakeyhtiöksi. 

Osakevaihdossa yrittäjä luovuttaa yrityksensä osakkeet uudelle yhtiölle. Vastineeksi tästä yrittäjä saa omistukseensa puolestaan tuon uuden yhtiön osakkeita. Siten osakevaihdon myötä yrittäjä omistaa yrityksensä välillisesti eli uuden yhtiön kautta konsernimuodossa. Osakevaihto on usein riskienhallinnan ja verosuunnittelun väline. 

Yrityksen sukupolvenvaihdoksella tarkoitetaan tilannetta, jossa yrityksen omistus vaihtuu perheen tai lähisukulaisten kesken. Sukupolvenvaihdos eroaa normaalista yrityksen myynnistä, sillä sukupolvenvaihdoksessa on tietyin ehdoin saatavilla erilaisia verohuojennuksia. 

Oletko aloittamassa tai lopettamassa yritystoimintaa yrityskaupoilla?

Yritystoimintaa aloittavallekin yrityskauppa on varteenotettava vaihtoehto.  Yrityksen myyminen on useimmille yrittäjille koko yrittäjäuran suurin ja tärkein kauppa. Kun kauppa on asiantuntevasti hoidettu, yllätyksiä ei tule. 

Yrityksen arvoon vaikuttaa moni asia, ja arvonmääritys on haastavaa, ammattilaisen apua vaativaa työtä. Arvonmääritykseen on olemassa useita menetelmiä eri käyttötarkoitusten mukaan. Yrittäjän ja yrityksen omistajien tietoisuus yrityksen arvosta mahdollistaa hyvin valmistellun ja onnistuneen omistajuuden siirtymisen. 

Due diligence on läpileikkaus yrityksen liiketoimintaan ja siihen liittyviin riskeihin. Yrityskauppa perustuu neuvotteluihin ja due diligence -prosessiin. Nämä muodostavat perustan kaupan kohteena olevan liiketoiminnan strategisten ja taloudellisten etujen sekä mahdollisten riskien huolelliselle arvioinnille. Näin ostajalle ja myyjälle syntyy tarkempi käsitys kaupan kohteesta ja sen toteuttamiseen tarvittavista kauppaehdoista. 

Verovelvollinen pyrkii minimoimaan veronsa verosuunnittelulla. Olosuhteet ja toimenpiteet valitaan sen mukaan, että lopputulos on optimaalinen sekä verojen määrän että muun kokonaisuuden kannalta. Verosuunnittelussa valitaan ne vaihtoehdot, joiden veroseuraamukset ovat verotuksessa ja oikeuskäytännössä hyväksytty. 

Hallinnollisten asiakirjojen kirjo on laaja. Laadimme asiakirjoja, jotka liittyvät yrityksen perustamiseen, rakenteellisiin järjestelyihin ja muutoksiin, tilinpäätökseen ja verotukseen sekä hallitustyöskentelyyn ja yhtiökokouksiin.  

Miten veroneuvonta- ja suunnittelu tukee liiketoimintaa?​

Verotuksen optimointia suunnitellessa on otettava huomioon yrittäjän verotuksen lisäksi myös yrityksen verotus. Pelkästään yrittäjän henkilökohtaisen verotuksen näkökulmasta tehty optimointi ei aina ole yrityksen kannalta järkevää. Verojen optimointi ei välttämättä tarkoita verojen minimointia.  

Osakeyhtiössä osakkaan on päätettävä, nostaako varoja palkkana, osinkona vai näiden yhdistelmänä. Kokonaisuutena verosuunnittelu osinkojen ja palkkatulojen välillä tulee aina miettiä henkilötasolla. 

Näemme omistajan ja yrityksen yhtenä kokonaisuutena. Avustamme omistajayrittäjiä kokonaisvaltaisesti sekä yrittäjän omaan henkilökohtaisen verotukseen ja yrityksen verotukseen liittyvissä kysymyksissä. 

Maksuton konsultointi

Taloushallinta Uniikki tarjoaa yrityksellenne maksuttoman konsultoinnin, jossa pääsette keskustelemaan asiantuntijamme kanssa teitä askarruttavista asioista. Kartoitetaan yhdessä liiketoimintanne tilanne ja määritellään teille oikeat ratkaisut.

Konsultointi onnistuu etänä tai kasvotusten.

Varaa maksuton liiketoiminnan konsultointi täyttämällä alla oleva lomake.