Asiantuntijapalvelut

Asiantuntijapalvelut

Yritystoiminnan eri vaiheissa tarvitaan monenlaista taloushallinnon erityisosaamista. Yrityksen elinkaareen sisältyy usein rakenteiden uudistamista, yritysostoja kasvun nopeuttamiseksi, veroseuraamusten arviointia ja asiakirjojen laatimista. Tarjoamme kaikkiin näihin ratkaisun.

Meillä on sekä omakohtaista että asiakastyömme kautta kertynyttä kokemusta yritysten arvonmäärityksestä, yrityskaupoista ja yritysjärjestelyistä yli kahdenkymmenen vuoden ajalta.

Katso, millaisia kokemuksia asiakkaamme Mestarinikkarit ja AddSecure kertovat! 

Tiedätkö nämä yrityksen elinkaaren vaiheet?

Yhtiön perustaminen

Sopivan yritysmuodon valinta on yksi tärkeimmistä päätöksistä, kun yritystoimintaa aloitetaan. Valintaan vaikuttavat ainakin liiketoiminnan laajuus, perustajien lukumäärä, yrityksen päätöksenteko, alkupääoman tarve, riskit, vastuukysymykset, verotus sekä laajentumissuunnitelmat. 

Yhtiön lopettaminen

Kun haluat vapaaehtoisesti lopettaa yrityksesi, sinun tulee yleensä purkaa se. Osakeyhtiö lopetetaan selvitysmenettelyllä, avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö puretaan yhtiömiesten sopimuksella ja yksityisen elinkeinoharjoittajan toiminta lopetetaan ilman virallista menettelyä.  

Sulautuminen

Sulautumisessa eli fuusiossa kaksi tai useampia osakeyhtiötä yhdistetään yhdeksi osakeyhtiöksi. Tavoitteena on yleensä saada aikaan toiminnoiltaan tehokkaampi ja hallinnoltaan kevyempi yhtiökokonaisuus.  

Jakautuminen

Jakautumisessa jakautuva yritys siirtää varojaan, velkojaan ja vastuitaan yhdelle tai useammalle vastaanottavalle yhtiölle. Vastaanottavat yhtiöt voivat olla joko olemassa olevia tai jakautumisen täytäntöönpanon yhteydessä perustettavia yhtiöitä. 

Yhtiömuodon muutos

Toiminimi on yleensä hyvä valinta yritysmuodoksi, kun yritystoiminta on pienimuotoista ja perustuu pääosin omaan työpanokseen. Liiketoiminnan kasvaessa tai muuttaessa muotoaan voi olla kuitenkin paikallaan miettiä, onko toiminimi yritykselle optimaalisin yritysmuoto vai pitäisikö yritysmuotoa muuttaa. Yleisin yritysmuodon muutos on toiminimestä osakeyhtiöksi. 

Osakevaihto

Osakevaihdossa yrittäjä luovuttaa yrityksensä osakkeet uudelle yhtiölle. Vastineeksi tästä yrittäjä saa omistukseensa puolestaan tuon uuden yhtiön osakkeita. Siten osakevaihdon myötä yrittäjä omistaa yrityksensä välillisesti eli uuden yhtiön kautta konsernimuodossa. Osakevaihto on usein riskienhallinnan ja verosuunnittelun väline. 

Sukupolvenvaihdos

Yrityksen sukupolvenvaihdoksella tarkoitetaan tilannetta, jossa yrityksen omistus vaihtuu perheen tai lähisukulaisten kesken. Sukupolvenvaihdos eroaa normaalista yrityksen myynnistä, sillä sukupolvenvaihdoksessa on tietyin ehdoin saatavilla erilaisia verohuojennuksia. 

Lataa opas taloushallinnon ulkoistamiseen

Oppaassa kerromme, miten taloushallInnon ulkoistamisella saat tehoa ja joustavuutta talousprosesseihin. Saat oppaan liitteenä sähköpostiisi. Voit samalla liittyä Uniikin uutiskirjeen tilaajaksi!

  Oletko aloittamassa tai lopettamassa yritystoimintaa yrityskaupoilla?

  Yrityksen osto / myynti

  Yritystoimintaa aloittavallekin yrityskauppa on varteenotettava vaihtoehto.  Yrityksen myyminen on useimmille yrittäjille koko yrittäjäuran suurin ja tärkein kauppa. Kun kauppa on asiantuntevasti hoidettu, yllätyksiä ei tule. 

  Arvonmääritys

  Yrityksen arvoon vaikuttaa moni asia, ja arvonmääritys on haastavaa, ammattilaisen apua vaativaa työtä. Arvonmääritykseen on olemassa useita menetelmiä eri käyttötarkoitusten mukaan. Yrittäjän ja yrityksen omistajien tietoisuus yrityksen arvosta mahdollistaa hyvin valmistellun ja onnistuneen omistajuuden siirtymisen. 

  DD-prosessi

  Due diligence on läpileikkaus yrityksen liiketoimintaan ja siihen liittyviin riskeihin. Yrityskauppa perustuu neuvotteluihin ja due diligence -prosessiin. Nämä muodostavat perustan kaupan kohteena olevan liiketoiminnan strategisten ja taloudellisten etujen sekä mahdollisten riskien huolelliselle arvioinnille. Näin ostajalle ja myyjälle syntyy tarkempi käsitys kaupan kohteesta ja sen toteuttamiseen tarvittavista kauppaehdoista. 

  Verosuunnittelu

  Verovelvollinen pyrkii minimoimaan veronsa verosuunnittelulla. Olosuhteet ja toimenpiteet valitaan sen mukaan, että lopputulos on optimaalinen sekä verojen määrän että muun kokonaisuuden kannalta. Verosuunnittelussa valitaan ne vaihtoehdot, joiden veroseuraamukset ovat verotuksessa ja oikeuskäytännössä hyväksytty. 

  Yrityksen asiakirjat

  Hallinnollisten asiakirjojen kirjo on laaja. Laadimme asiakirjoja, jotka liittyvät yrityksen perustamiseen, rakenteellisiin järjestelyihin ja muutoksiin, tilinpäätökseen ja verotukseen sekä hallitustyöskentelyyn ja yhtiökokouksiin.  

  Miten veroneuvonta- ja suunnittelu tukee liiketoimintaa?

  Henkilökohtaisen ja yrityksen verotuksen optimointi

  Verotuksen optimointia suunnitellessa on otettava huomioon yrittäjän verotuksen lisäksi myös yrityksen verotus. Pelkästään yrittäjän henkilökohtaisen verotuksen näkökulmasta tehty optimointi ei aina ole yrityksen kannalta järkevää. Verojen optimointi ei välttämättä tarkoita verojen minimointia.  

  Palkanmaksun ja osingon suhde

  Osakeyhtiössä osakkaan on päätettävä, nostaako varoja palkkana, osinkona vai näiden yhdistelmänä. Kokonaisuutena verosuunnittelu osinkojen ja palkkatulojen välillä tulee aina miettiä henkilötasolla. 

  Veroilmoituksessa avustaminen

  Näemme omistajan ja yrityksen yhtenä kokonaisuutena. Avustamme omistajayrittäjiä kokonaisvaltaisesti sekä yrittäjän omaan henkilökohtaisen verotukseen ja yrityksen verotukseen liittyvissä kysymyksissä. 

  Maksuton konsultointi

  Taloushallinta Uniikki tarjoaa yrityksellenne maksuttoman konsultoinnin, jossa pääsette keskustelemaan asiantuntijamme kanssa teitä askarruttavista asioista. Kartoitetaan yhdessä liiketoimintanne tilanne ja määritellään teille oikeat ratkaisut.

  Konsultointi onnistuu etänä tai kasvotusten.

  Varaa maksuton liiketoiminnan konsultointi täyttämällä alla oleva lomake.