Talouden hallinta

Talouden hallinta

Talouden hallinnan tehtävä on tuottaa yrityksen talouteen liittyvää tietoa päätöksentekoa varten ja huolehtia yrityksen rahojen riittävyydestä sekä taloushallinnon toimivuudesta. Tarjoamme asiakkaillemme modernit ja käyttäjäystävälliset työkalut talouden hallintaan. Niiden avulla keräämme ja koostamme yrityksen liiketoimintatiedon yhteen paikkaan, josta se on helposti ja ymmärrettävästi hyödynnettävissä.

Olemme tukenasi taloushallinnan kaikissa tilanteissa. Nimetty yhteyshenkilö, varmistustiimi ja jokaisen osa-alueen parhaat asiantuntijat varmistavat, että

 • Palvelut toimivat jatkuvasti
 • Viestintää tapahtuu riittävän usein ja tehokkaasti
 • Osaaminen pysyy aina ajan tasalla
 

Te voitte keskittyä siihen, minkä parhaiten osaatte: oman liiketoiminnan kasvattamiseen ja tuloksen tekemiseen! 

Käy lukemassa ajankohtainen artikkelimme Ahdistavatko numerot, Yrittäjä?

Ovatko nämä talouden hallinnan käsitteet sinulle tuttuja?

Budjetti tarkoittaa yrityksen taloutta koskevaa toimintasuunnitelmaa. Se kertoo, mistä rahaa tulee, mihin sitä tullaan käyttämään ja kuinka paljon. Voit tehdä yhden tulosbudjetin tai jakaa sen osiin, kuten myyntibudjettiin, muuttuvien kustannusten budjettiin, markkinointibudjettiin ja kiinteiden kustannusten budjettiin. Tärkeintä on asettaa tavoitteita, hahmottaa yleiskuva, seurata budjetin toteutumista ja reagoida ongelmatilanteisiin ajoissa.

Taloudellisen raportoinnin tehtävänä on tuottaa informaatiota johdon päätöksenteon tueksi. Raportoinnilla saadaan aikaan säännöllinen seuranta taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta, vertailu edelliseen kauteen ja budjettiin, taulukoita ja grafiikkaa selkeyttämään havaintoja sekä analyysi merkittävistä poikkeamista.

Kassaennusteen avulla seurataan, milloin ja mistä yritykselle tulee rahaa ja milloin ja mihin raha lähtee yrityksen kassasta. Kassaennusteen avulla voidaan arvioida yrityksen kassatilanne viikkojen tai kuukausien päähän ja varautua hyvissä ajoin esim. investointeihin, lainan lyhennyksiin ja vaikkapa lomarahoihin. Ajantasainen kassaennuste on hyvää talouden hallintaa.

Kassavirtalaskelma kuvaa toteutuneita liiketoiminnan, rahoituksen ja investointien rahavirtoja. Kun yhtiön kaikki rahavirrat summataan yhteen, saadaan joko positiivinen tai negatiivinen rahavarojen muutos. Kassavirtalaskelma ja sen perusteella laskettu vapaa kassavirta kertovat yrityksestä asioita, joita ei löydy tuloslaskelmasta ja taseesta.

Säilyttääkseen kilpailukykynsä ja turvatakseen kasvun yrityksen on investoitava. Investoinnit ja kasvu vaativat rahoitusta. Rahoitusta haettaessa tarvitaan laskelmia ja tulevien vuosien talousennusteita.

Ulkoista talouden hallinta

Talouspäällikkö- ja controller -palvelut

Ulkoistettu asiantuntija palveluna sopii yrityksille, joilla ei ole mahdollisuutta oman henkilön täysaikaiseen palkkaamiseen tai jotka tarvitsevat väliaikaista resurssia oman henkilöstön poissaolon vuoksi. Palvelu sopii myös erilaisiin muutostilanteisiin, esimerkkinä taloushallinnon järjestelmämuutokset ja prosessien kehittäminen. Ulkoistettu asiantuntija tuo organisaatioon näkemystä ja osaamista talouden analysointiin ja huolehtii esimerkiksi talouden raportoinnista. Asiantuntija voi osallistua johtoryhmätyöskentelyyn ja on käytettävissä hallituksen kokouksissa talousasioiden käsittelyssä.

Voitte ottaa meidät avuksenne tunneiksi, päiviksi tai pidemmäksi ajanjaksoksi. Rakennamme räätälöidyn kokonaisuuden täysin yrityksenne tarpeen mukaan.

Määritetään yhdessä

 • Työtehtävät ja vaadittava osaaminen
 • Prosessien kartoitus ja kuvaus
 • Parhaiten rooliin soveltuva henkilö.
 

Palvelu voi sisältää erilaisia laskennan palveluita, kuten

 • Budjetointi ja ennusteet
 • Kassavirta ennusteet
 • Investointi- ja rahoituslaskelmat
 • Tulosseuranta- ja ohjaus
 • Tilinpäätösanalyysit
 • Kustannuslaskenta

Taloushallinnon prosessien kehittäminen

Sujuvat ja luotettavat taloushallinnon prosessit ovat tärkeä osa yrityksen toimintaa. Nykyaikaisilla järjestelmillä taloushallinnon prosessit on mahdollista automatisoida lähes kokonaan. Asiantuntijamme auttavat tunnistamaan tyypillisimmät kompastuskivet tai pullonkaulat ja hyödyntämään alan parhaita käytäntöjä niiden ratkaisemiksi.

Sähköinen taloushallinto antaa joustavan mahdollisuuden asioiden tekemiseen ajasta ja paikasta riippumatta. Laskut lähetetään ja vastaanotetaan sähköisesti, ostolaskut kierrätetään sähköisesti samoin matka- ja kululaskut. Taloushallinto myös automatisoituu koko ajan enemmän ja enemmän. Tieto liikkuu eri ohjelmistojen välillä automaattisesti ja reaaliajassa. Taloushallinnon ammattilaisille jää enemmän aikaa tehdä yrityksen toiminnan, tehokkuuden ja kasvun kannalta tärkeää seurantaa ja analyysejä. Tuemme voimakkaasti asiakkaitamme liittymään edelläkävijöihin ja edellytämme sitä myös itseltämme.

Maksuton konsultointi

Taloushallinta Uniikki tarjoaa yrityksellenne maksuttoman konsultoinnin, jossa pääsette keskustelemaan asiantuntijamme kanssa teitä askarruttavista asioista. Kartoitetaan yhdessä liiketoimintanne tilanne ja määritellään teille oikeat ratkaisut.

Konsultointi onnistuu etänä tai kasvotusten.

Varaa maksuton liiketoiminnan konsultointi täyttämällä alla oleva lomake.