Taloushallinto

Taloushallinto

Hoidamme yrityksesi lakisääteisen kirjanpidon ja viranomaisilmoitukset ammattitaidolla ja tarkkuudella. Oikein ja oikea-aikaisesti. Lisäksi olemme apunasi kaikissa taloushallinnon osa-alueissa. Autamme sinua laskutuksessa, myyntireskontran ja ostoreskontran hoitamisessa sekä palkanlaskennassa kokonaisvaltaisesti tai juuri sen verran kuin apua haluat tai tarvitset.  

Joustavuus, prosessiosaaminen ja henkilökohtainen palvelu ovat vahvuuksiamme. Asiakkaanamme sinulla on oma yhteyshenkilö ja nimetty tiimi. Muokkaamme palvelumme juuri sinulle sopivaksi paketiksi. Varmistamme molemmin puolisen ymmärryksen kattavalla käyttöönottoprojektilla ja selkeällä dokumentoinnilla. Emme kuitenkaan tee tästäkään taidetta, vaan teemme juuri tarpeellisen määrän, jotta kumppanuus aloituksen jälkeen hoituu sujuvasti. Ja helposti. Olemme Taloushallintoliiton auktorisoitu kumppani. 

Miten voimme olla avuksi?

Tiedätkö mitä yrityksen taloushallintoon kuuluu?​

Kaikki yritykset ovat kirjanpitovelvollisia, mistä säädetään kirjanpitolaissa. Yrityksen kirjanpito koostuu liiketapahtumista, joita ovat mm. myynnit, ostot, palkat, erilaiset sopimukset ja kassamaksut. Kutakin liiketapahtumaa todentaa tosite, mikä kirjataan kirjanpitoon kahdelle eri kirjanpidon tilille. Toinen kirjaus kertoo, mihin raha menee ja toinen, mistä raha tulee. Kirjauksista muodostuu yritykselle tuloslaskelma ja tase, joiden perusteella laaditaan kerran vuodessa koostettava tilinpäätös. 

Lakisääteisen kirjanpidon laadukas tuottaminen vaatii useiden lakien osaamista ja tulkintaa. Uniikin kirjanpitäjät yhdistelevät ja tulkitsevat päivittäin ainakin seuraavia lakeja: kirjanpitolaki, arvonlisäverolaki, laki elinkeinotulon verottamisesta, osakeyhtiölaki, laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä ja yhdistyslaki. Lainsäädäntö asettaa yritykselle useita eri aikatauluja kuukausittain ja vuosittain. Kirjanpitäjäsi huolehtii, että aikatauluissa pysytään ja yritys välttyy turhilta viivästys- ja sanktiomaksuilta. 

Laadukas taloushallinto on tehty oikein ja oikeaan aikaan. Oikeellisen ja oikea-aikaisen kirjanpidon tuottaminen edellyttää yrittäjän ja kirjanpitäjän tiivistä ja luottamuksellista suhdetta. Onnistunut lopputulos syntyy vastuiden määrittelystä ja siitä, että kumpikin osapuoli sitoutuu ennalta sovittuihin prosesseihin ja aikatauluihin. 

Yrityksen kirjanpito voi koostua useammasta osakirjanpidosta, joista yhdessä muodostuu yrityksen ns. pääkirjanpito. Osakirjanpitoja ovat mm. myynti- ja ostoreskontra, palkanlaskenta ja varastokirjanpito. Osakirjanpidon tarkoituksena on seurata yhtä kirjanpidon osaa erillisenä osana joko ihan erillisessä ohjelmassa tai saman ohjelman sisällä. Yrityksen koon ja erityisten tarpeiden mukaan valitaan ohjelmisto tai ohjelmistot.  

Uniikissa käytössämme olevat monipuoliset ohjelmistot takaavat mutkattoman yhteistyön yrittäjän ja kirjanpitäjän välillä. Meillä on osaamista markkinoiden parhaista ja moderneista taloushallinnon ohjelmistoista Procountor, Netvisor, NetSuite ja Navision. Autamme sinua ohjelmiston valinnassa. 

Yrityksen tärkein taloushallinnon prosessi on Laskutus. Yrityksen on varmistettava, että kaikki toimitetut tuotteet ja palvelut tulevat laskutetuiksi riittävän nopeasti ja saamiset tuloutuvat yrityksen pankkitilille eräpäivinään. Ilman omia tuloja ja nopeaa kassaan tulotumista yrityksellä on vaikeuksia selvitä omista velvoitteistaan. Laskutus on helppoa ja tehokasta sähköisellä laskutusjärjestelmällä, josta saa suoraan lähetettyä verkkolaskut. 

Myyntireskontrasta yritys seuraa lähettämiään laskuja ja niiden tuloutumista kassaan. Myyntireskontrasta ilmenee avoimien myyntisaatavien tilanne halutulta jaksolta tai tiettynä päivänä. Yrityksen kassavirtaa voi suunnitella avoimien saatavien perusteella.

Ostoreskontra on luettelo yrityksen ostoista. Reskontrasta selviää, mitä on ostettu, keneltä ja mihin hintaan. Sähköisen ostoreskontran etuna on se, että toimittajia ja ostoja pystyy selaamaan, rajaamaan tai niputtamaan tietyltä ajanjaksolta tai seurantakohteelta. Ostoreskontrasta ilmenee avoimien ostolaskujen tilanne halutulta jaksolta tai tiettynä päivänä.  

Huolimattomalla ostoreskontran hoitamisella yritykselle aiheutuu turhia maksumuistutuksia ja viivästysmaksuja, joista pahimmillaan voi seurata luottotietomerkintöjä tai tuplakuluja ja -maksuja. Tuplana maksetuista laskuista aiheutuu ylimääräistä työtä sekä yritykselle että toimittajalle palautusten pyytämisenä ja maksamisena. Monet toimittajat pidättävät osan palautuksesta käsittelykuluina.

Yrityksen maksuliikenteen perusta on yrityksen pankkitili. Yrityksen pankkitilille maksetaan yrityksen tuottoja ja sieltä maksetaan yrityksen kuluja. Terve ja hallittava maksuliikenne syntyy, kun yrittäjä pitää omat ja yrityksen varat erillään. Yritys säästää kirjanpidon kuluissa, kun yrityksen tililtä maksetaan vain yrityksen kuluja, koska yrittäjän omista nostoista syntyy myös liiketapahtumia, joiden selvittämiseen ja kirjaamiseen kuluu aikaa. Toisaalta yrityksen tilillä varat riittävät varmimmin yrityksen menoihin, kun sieltä maksetaan vain liiketoimintaan kuuluvia menoja.

Ennakkoperintälain mukaan kirjanpitovelvollisen työnantajan on pidettävä palkkakirjanpitoa. Palkkakirjanpitoon kuuluvat palkkakortti liitteineen, palkkalista, palkkasuoritusten yhdistelmä ja verokortti. 

Palkkakortista ilmenee työntekijän henkilötiedot ja ennakonpidätystiedot. Palkkakortista ilmenee myös työntekijän palkkakaudet ja kausittain maksettu palkka ja palkasta tehdyt vähennykset, kustannusten korvaukset, rahana maksettu määrä ja luontaisetujen raha-arvo. 

Palkkalista on kirjanpitoon tehtävien perusta. Palkkalista on kooste samana päivänä maksetuista palkoista.

Viranomaisilmoituksia ovat arvonlisäveroilmoitus, palkkatietoilmoitus, työnantajan erillisilmoitus ja tuloveroilmoitus. Kaikille edellä mainituille on verottajan ja tulorekisterin asettamat määräajat, joiden myöhästymisestä aiheutuu viivästys- ja sanktiomaksuja. Kirjanpitäjäsi ja sähköinen taloushallinto takaavat oikea-aikaiset ilmoitukset.

Lomanmääräytymisvuosi on ajanjakso 1.4.–31.3. Tältä ajalta lasketaan vuosittain kertyvät vuosilopäivät. Kesäloman lomakausi on ajanjakso 2.5.–30.9. Täysi lomanmääräytymiskuukausi on kalenterikuukausi, jonka aikana työntekijä on ollut työssä vähintään 14 päivää tai 35 tuntia. Mukaan lasketaan lain mukainen työssäolon veroinen aika. Työssäolon veroinen aika on työstä poissaoloaika, jolta lain mukaan työnantaja on maksettava palkkaa tai vuosilomalain 7. pykälässä kerrotut työpäivät ja tunnit, jolloin työntekijä on estynyt tekemästä työtä.   

Asiakkaan kanssa sovitaan vuosilomien seurannasta ja käsittelystä palkanlaskennassa. Hyvällä järjestelmäratkaisulla saadaan prosessiin selkeyttä. 

Yrityksen tilikaudelta laaditaan tilinpäätös, missä selvitetään yrityksen taloudellinen tulos ja varallisuus. Yrityksen tilikausi on normaalisti 12 kuukautta ja se voi päättyä, milloin tahansa. Tilikausi voi siis olla joku muukin kuin kalenterivuosi.  

Tilinpäätös koostuu tuloslaskelmasta, taseesta ja liitetiedoista. Tuloslaskelma kertoo yrityksen tuloksen eli tuottojen ja kulujen erotuksen. Taseesta taas ilmenee yrityksen taloudellinen asema eli varat ja velat tilinpäätöspäivänä. Liitetiedot täydentävät tuloslaskelman ja taseen tietoja, jotta tilinpäätöksen lukija saa oikean ja riittävän kuvan yrityksen toiminnasta ja taloudellisesta asemasta. 

Tilinpäätös on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätöksessä tuotot ja kulut on esitettävä suoriteperusteella eli tavaran tai palvelun luovutuspäivämäärä ratkaisee, mille tilikaudelle tulo tai meno on kirjattava.

Pyydä tarjous

Lataa opas taloushallinnon ulkoistamiseen

Oppaassa kerromme, miten taloushallInnon ulkoistamisella saat tehoa ja joustavuutta talousprosesseihin. Saat oppaan liitteenä sähköpostiisi. Voit samalla liittyä Uniikin uutiskirjeen tilaajaksi!