Uniikki paketit

Mitä sisältää

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenelle soveltuu

 

Palvelun toteutus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinnoittelumalli

RAUHA

Lakisääteinen kirjanpito- ja palkanlaskentapalvelu

 

 

 

 

 

 

 

Ammatinharjoittaja tai PK-sektorin yritys, jolla vakiintunut toiminta

 

Sähköinen kirjanpito tai perinteinen palvelu ajanmukaisilla välineillä

Yhteydenpito perustuu säännölliseen raportointiin ja siitä vastaa nimetty tiimi

Uniikin tiedotteet lakisääteisistä muutoksista

 

 

 

 

Pakettihinnoittelu, jossa huomioidaan yrityksen koko, toimiala ja tositemäärät

TOIVO

Lakisääteinen kirjanpito- ja palkanlaskentapalvelu sekä proaktiiviset ehdotukset yrityksen erilaisiin vaiheisiin

 

 

 

 

PK-sektorin tavoitteellinen tai kasvuhakuinen yritys

Kriisissä oleva yritys

 

Sähköinen kirjanpito tai tallennus ajanmukaisilla välineillä

Nimetty yhteyshenkilö

 

 

Uniikin tiedotteet lakisääteisistä muutoksista

 

 

 

 

Pakettihinnoittelu, jossa huomioidaan yrityksen koko, toimiala, tositemäärät sekä valittu palvelu

VOITTO

Proaktiiviset ratkaisut yrityksen erilaisiin  elinkaaren vaiheisiin 

 

 

 

 

Tietyssä elinkaarihaasteessa oleva yritys

- Start Up

- Kassakriisi

- Kasvu

- Yritysjärjestelyt

Pitkä- tai lyhytaikainen palvelu tai konsultaatio

 

Nimetty yhteyshenkilö, jolla tarvittavaaa erityisosaamista

Toimenpide-ehdotuksia yrityksen tavoitteiden toteuttamiseksi

 

 

 

Sopimushinnoittelu palvelukokonaisuuden mukaan

Toimintaideamme on yksilöllinen ja asiakaspalvelu. Palvelemme henkilökohtaisesti, asiantuntevasti ja oikea-aikaisesti. Autamme sinua ymmärtämään yrityksesi lukuja ja kirjanpidon raportteja. Oikein tulkittujen lukujen pohjalta yrityksenne päätöksenteko helpottuu ja kannattavuus paranee.

Palvelukokonaisuus räätälöidään jokaiselle yritykselle Uniikiksi kokonaisuudeksi, jolloin pääsette keskittymään omaan ydintoimintaanne.

Taloushallinta Uniikki logo

Taloushallinta.fi

© Taloushallinta Uniikki Oy 

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube